سرور مجازی ایران
 • Product 1

  سرور مجازی ۱ گیگ

  • رم ۱ گیگ
   هارد ۲۰ گیگ
   پهنای باند نامحدود
  فقط
  2,000,000.00/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 2

  سرور مجازی ۲ گیگ

  • رم ۲ گیگ
   هارد ۲۰ گیگ
   پهنای باند نامحدود
  فقط
  4,000,000.00/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 3

  سرور مجازی ۴ گیگ

  • رم ۴ گیگ
   هارد ۲۰ گیگ
   پهنای باند نامحدود
  فقط
  6,000,000.00/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 4

  سرور مجازی ۸ گیگ

  • رم ۸ گیگ
   هارد ۲۰ گیگ
   پهنای باند نامحدود
  فقط
  8,000,000.00/ماهیانه
  سفارش دهید