لینوکس سی پنل آلمان
 • Product 1

  200MB

  • فضا 200 مگابایت
   پهنای باند نامحدود
   ساب دامین نامحدود
   اکانت FTP نامحدود
   اکانت ایمیل نامحدود
   پشتیبان گیری هفتگی
   SSL رایگان
   حافظه SSD
   زبان PHP , HTML
   سیستم عامل لینوکس
   سی پنل (آخرین نسخه)
   محل سرور(آلمان)
   MySQL
   SNI
   فایل منیجر
   امکان رمز نگاری پوشه ها
   امکان ریدایرکت
   فعالسازی آنی
  فقط
  1,450,000.00/سالیانه
  سفارش دهید
 • Product 2

  500MB

  • فضا 500 مگابایت
   پهنای باند نامحدود
   ساب دامین نامحدود
   اکانت FTP نامحدود
   اکانت ایمیل نامحدود
   پشتیبان گیری هفتگی
   SSL رایگان
   حافظه SSD
   زبان PHP , HTML
   سیستم عامل لینوکس
   سی پنل (آخرین نسخه)
   محل سرور(آلمان)
   MySQL
   SNI
   فایل منیجر
   امکان رمز نگاری پوشه ها
   امکان ریدایرکت
   فعالسازی آنی
  فقط
  1,850,000.00/سالیانه
  سفارش دهید
 • Product 3

  1GB

  • فضا 1000 مگابایت
   پهنای باند نامحدود
   ساب دامین نامحدود
   اکانت FTP نامحدود
   اکانت ایمیل نامحدود
   پشتیبان گیری هفتگی
   SSL رایگان
   حافظه SSD
   زبان PHP , HTML
   سیستم عامل لینوکس
   سی پنل (آخرین نسخه)
   محل سرور(آلمان)
   MySQL
   SNI
   فایل منیجر
   امکان رمز نگاری پوشه ها
   امکان ریدایرکت
   فعالسازی آنی
  فقط
  2,350,000.00/سالیانه
  سفارش دهید
 • Product 4

  2GB

  • فضا 2000 مگابایت
   پهنای باند نامحدود
   ساب دامین نامحدود
   اکانت FTP نامحدود
   اکانت ایمیل نامحدود
   پشتیبان گیری هفتگی
   SSL رایگان
   حافظه SSD
   زبان PHP , HTML
   سیستم عامل لینوکس
   سی پنل (آخرین نسخه)
   محل سرور(آلمان)
   MySQL
   SNI
   فایل منیجر
   امکان رمز نگاری پوشه ها
   امکان ریدایرکت
   فعالسازی آنی
  فقط
  2,850,000.00/سالیانه
  سفارش دهید
 • Product 5

  3GB

  • فضا 3000 مگابایت
   پهنای باند نامحدود
   ساب دامین نامحدود
   اکانت FTP نامحدود
   اکانت ایمیل نامحدود
   پشتیبان گیری هفتگی
   SSL رایگان
   حافظه SSD
   زبان PHP , HTML
   سیستم عامل لینوکس
   سی پنل (آخرین نسخه)
   محل سرور(آلمان)
   MySQL
   SNI
   فایل منیجر
   امکان رمز نگاری پوشه ها
   امکان ریدایرکت
   فعالسازی آنی
  فقط
  3,150,000.00/سالیانه
  سفارش دهید
 • Product 6

  5GB

  • فضا 5000 مگابایت
   پهنای باند نامحدود
   ساب دامین نامحدود
   اکانت FTP نامحدود
   اکانت ایمیل نامحدود
   پشتیبان گیری هفتگی
   SSL رایگان
   حافظه SSD
   زبان PHP , HTML
   سیستم عامل لینوکس
   سی پنل (آخرین نسخه)
   محل سرور(آلمان)
   MySQL
   SNI
   فایل منیجر
   امکان رمز نگاری پوشه ها
   امکان ریدایرکت
   فعالسازی آنی
  فقط
  4,850,000.00/سالیانه
  سفارش دهید
 • Product 7

  10GB

  • فضا 10000 مگابایت
   پهنای باند نامحدود
   ساب دامین نامحدود
   اکانت FTP نامحدود
   اکانت ایمیل نامحدود
   پشتیبان گیری هفتگی
   SSL رایگان
   حافظه SSD
   زبان PHP , HTML
   سیستم عامل لینوکس
   سی پنل (آخرین نسخه)
   محل سرور(آلمان)
   MySQL
   SNI
   فایل منیجر
   امکان رمز نگاری پوشه ها
   امکان ریدایرکت
   فعالسازی آنی
  فقط
  8,350,000.00/سالیانه
  سفارش دهید
 • Product 8

  20GB

  • فضا 20000 مگابایت
   پهنای باند نامحدود
   ساب دامین نامحدود
   اکانت FTP نامحدود
   اکانت ایمیل نامحدود
   پشتیبان گیری هفتگی
   SSL رایگان
   حافظه SSD
   زبان PHP , HTML
   سیستم عامل لینوکس
   سی پنل (آخرین نسخه)
   محل سرور(آلمان)
   MySQL
   SNI
   فایل منیجر
   امکان رمز نگاری پوشه ها
   امکان ریدایرکت
   فعالسازی آنی
  فقط
  10,450,000.00/سالیانه
  سفارش دهید