تصفح الخدمات والمنتجات


نامحدود طلایی
فضا: نامحدود
پهنای باند : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
ساب دامین: نامحدود
اکانت ایمیل: نامحدود
تعداد FTP : نامحدود
تعداد MYSQL : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
دامین اضافه : نامحدود

120000.00ريال شهري
990000.00ريال سنوي
1580000.00ريال سنتين
2079000.00ريال كل ثلاث سنوات

نامحدود نقره ای
فضا: نامحدود
پهنای باند : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
ساب دامین: نامحدود
اکانت ایمیل: نامحدود
تعداد FTP : نامحدود
تعداد MYSQL : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
دامین اضافه : ندارد

90000.00ريال شهري
600000.00ريال سنوي
960000.00ريال سنتين
126000.00ريال كل ثلاث سنوات

هاست 500 مگابایت
فضا: 500 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
ساب دامین: نامحدود
اکانت ایمیل: نامحدود
تعداد FTP : نامحدود
تعداد MYSQL : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
دامین اضافه : ندارد

400000.00ريال سنوي
672000.00ريال سنتين
840000.00ريال كل ثلاث سنوات

هاست 200 مگابایت
فضا: 200 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
ساب دامین: نامحدود
اکانت ایمیل: نامحدود
تعداد FTP : نامحدود
تعداد MYSQL : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
دامین اضافه : ندارد

280000.00ريال سنوي
448000.00ريال سنتين
588000.00ريال كل ثلاث سنوات

هاست 100 مگابایت
فضا: 100 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
ساب دامین: نامحدود
اکانت ایمیل: نامحدود
تعداد FTP : نامحدود
تعداد MYSQL : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
دامین اضافه : ندارد

170000.00ريال سنوي
272000.00ريال سنتين
357000.00ريال كل ثلاث سنوات

هاست 50 مگابایت
فضا: 50 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
ساب دامین: نامحدود
اکانت ایمیل: نامحدود
تعداد FTP : نامحدود
تعداد MYSQL : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
دامین اضافه : ندارد

100000.00ريال سنوي
160000.00ريال سنتين
210000.00ريال كل ثلاث سنوات

Powered by WHMCompleteSolution