مرور محصولات و خدمات


XL-D1
سی پی یو: Core 2 Quad Q8200 (4x2.33GHz)
رم: 2
هارد: 250GB
پهنای باند: 3TB
تعداد ای پی: 5


1500000.00ريال ماهانه

XL-D2
سی پی یو: Xeon E5-2420 (6x1.9GHz)
رم: 64
هارد: 2TB
پهنای باند: 10TB
تعداد ای پی: 5


3720000.00ريال ماهانه

XL-D3
سی پی یو: Core i5 4570 or better (4x3.2GHz)
رم: 16
هارد: 1TB
پهنای باند: 10TB
تعداد ای پی: 5


2220000.00ريال ماهانه

XL-D4
سی پی یو: Dual Xeon E5520 (8x2.26GHz)
رم: 24
هارد: 2TB
پهنای باند: 10TB
تعداد ای پی: 5


3870000.00ريال ماهانه

XL-D5
سی پی یو: Dual Xeon E5-2620 (12x2GHz)
رم: 32
هارد: 2TB
پهنای باند: 10TB
تعداد ای پی: 13


5970000.00ريال ماهانه

XL-D6
سی پی یو: Dual Xeon E5-2690v2 (20x3GHz)
رم: 24
هارد: 2TB
پهنای باند: 10TB
تعداد ای پی: 13


19470000.00ريال ماهانه

Powered by WHMCompleteSolution