مرور محصولات و خدمات


EX40
سی پی یو: Intel® Core™ i7-4770
رم: 32GB
هارد: ۲ عدد ۲ ترابایتی
پهنای باند: 30TB
تعداد ای پی: 1


2000000.00ريال ماهانه

EX40-Hybrid
سی پی یو: Intel® Core™ i7-4770
رم: 32GB
هارد: ۲ عدد ۲ ترابایتی
۲ عدد ۲۵۰ گیگ SSD
پهنای باند: 30TB
تعداد ای پی: 1


3000000.00ريال ماهانه

EX40-SSD
سی پی یو: Intel® Core™ i7-4770
رم: 32GB
هارد: ۲ عدد ۲۴۰ گیگ SSD
پهنای باند: 30TB
تعداد ای پی: 1


2500000.00ريال ماهانه

EX41
سی پی یو: Intel® Core™ i7-6700
رم: 32GB
هارد: ۲ عدد ۴ ترابایتی
پهنای باند: 30TB
تعداد ای پی: 1


2000000.00ريال ماهانه + 3600000.00ريال هزینه راه اندازی

EX41-SSD
سی پی یو: Intel® Core™ i7-6700
رم: 32GB
هارد: ۲ عدد ۵۰۰ گیگ SSD
پهنای باند: 30TB
تعداد ای پی: 1


2000000.00ريال ماهانه + 3600000.00ريال هزینه راه اندازی

EX41S
سی پی یو: Intel® Core™ i7-6700
رم: 64GB
هارد: ۲ عدد ۲ ترابایتی
پهنای باند: 30TB
تعداد ای پی: 1


2000000.00ريال ماهانه + 3600000.00ريال هزینه راه اندازی

EX41S-SSD
سی پی یو: Intel® Core™ i7-6700
رم: 32GB
هارد: ۲ عدد ۲۵۰ گیگ SSD
پهنای باند: 30TB
تعداد ای پی: 1


2000000.00ريال ماهانه + 3600000.00ريال هزینه راه اندازی

EX51
سی پی یو: Intel® Core™ i7-6700
رم: 64GB
هارد: ۲ عدد ۴ ترابایتی
پهنای باند: 30TB
تعداد ای پی: 1


2500000.00ريال ماهانه + 4800000.00ريال هزینه راه اندازی

EX51-SSD
سی پی یو: Intel® Core™ i7-6700
رم: 64GB
هارد: ۲ عدد ۵۰۰ گیگ SSD
پهنای باند: 30TB
تعداد ای پی: 1


2500000.00ريال ماهانه + 4800000.00ريال هزینه راه اندازی

SB40
1600000.00ريال ماهانه

SB44
2650000.00ريال ماهانه

SB45
2700000.00ريال ماهانه

Powered by WHMCompleteSolution