مرور محصولات و خدمات


CX31
فضا: نامحدود
پهنای باند : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
ساب دامین: نامحدود
اکانت ایمیل: نامحدود
تعداد FTP : نامحدود
تعداد MYSQL : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
دامین اضافه : نامحدود

120000.00ريال ماهانه
990000.00ريال سالانه
1580000.00ريال دو ساله
2079000.00ريال سه ساله

نامحدود طلایی
فضا: نامحدود
پهنای باند : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
ساب دامین: نامحدود
اکانت ایمیل: نامحدود
تعداد FTP : نامحدود
تعداد MYSQL : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
دامین اضافه : نامحدود

120000.00ريال ماهانه
990000.00ريال سالانه
1580000.00ريال دو ساله
2079000.00ريال سه ساله

نامحدود نقره ای
فضا: نامحدود
پهنای باند : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
ساب دامین: نامحدود
اکانت ایمیل: نامحدود
تعداد FTP : نامحدود
تعداد MYSQL : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
دامین اضافه : ندارد

90000.00ريال ماهانه
600000.00ريال سالانه
960000.00ريال دو ساله
126000.00ريال سه ساله

هاست 500 مگابایت
فضا: 500 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
ساب دامین: نامحدود
اکانت ایمیل: نامحدود
تعداد FTP : نامحدود
تعداد MYSQL : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
دامین اضافه : ندارد

400000.00ريال سالانه
672000.00ريال دو ساله
840000.00ريال سه ساله

هاست 200 مگابایت
فضا: 200 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
ساب دامین: نامحدود
اکانت ایمیل: نامحدود
تعداد FTP : نامحدود
تعداد MYSQL : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
دامین اضافه : ندارد

280000.00ريال سالانه
448000.00ريال دو ساله
588000.00ريال سه ساله

هاست 100 مگابایت
فضا: 100 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
ساب دامین: نامحدود
اکانت ایمیل: نامحدود
تعداد FTP : نامحدود
تعداد MYSQL : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
دامین اضافه : ندارد

170000.00ريال سالانه
272000.00ريال دو ساله
357000.00ريال سه ساله

هاست 50 مگابایت
فضا: 50 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
ساب دامین: نامحدود
اکانت ایمیل: نامحدود
تعداد FTP : نامحدود
تعداد MYSQL : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
دامین اضافه : ندارد

100000.00ريال سالانه
160000.00ريال دو ساله
210000.00ريال سه ساله

Powered by WHMCompleteSolution